Archiwa

Zgodny zamiar stron

Jeśli wobec tego wydawnictwo zatrudnia plastyka, który jako pracownik projektować ma ilustracje do wydawanych przez pracodawcę pozycji książkowych, uznać należy, iż zatrudniający nabywa prawo do utrwalania i zwielokrotniania ilustracji celem ich wykorzystania w sprzedawanych książkach.

Zgodny zamiar stron oznacza natomiast, iż obie strony stosunku pracy przystały na taki a nie inny zakres przejścia praw majątkowych na pracodawcę. Naturalnie chodzi tutaj przede wszystkim o zgodę pracownika, którego prawa autorskie ulegają uszczupleniu. Ponieważ w praktyce w razie powstania wątpliwości dowodzenie powoływanego przez daną osobę konkretnego jej zamiaru jest bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe, postuluje się, aby wyraźne zapisy w omawianym zakresie wprowadzane były do dokumentów pracowniczych, głównie do umowy o pracę, np. w formie odpowiednich klauzul uzupełniających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *