Archiwa

3. W sprawie wysłuchania na posiedzeniu stron lub innych osób – por. uwagi do art. 760 k.p.c.

Art. 767. § 1.

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu powia-towego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

§ 2. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od daty czyn-ności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiado-miona, w innych wypadkach – od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia – od daty dowiedzenia się o niej, a w wypadku zaniechania – od daty, w której czynność powinna być dokonana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *