https://fabryka-ciepla.eu
Archiwa

Aby rozstrzygnąć powyższą kwestię

Aby rozstrzygnąć powyższą kwestię, sięgnąć należy do ogólnych uregulowań Kodeksu cywilnego. Kluczową dla rozpatrywanego przypadku konstrukcją jest kategoria zdolności prawnej. Wyposażony jest w nią każdy człowiek od chwili urodzenia (por. art. 8 § 1 KC). Oznacza to w praktyce, iż każdy człowiek może być podmiotem określonych praw i obowiązków, w tym praw o charakterze bezwzględnym, do których zaliczane są prawa autorskie i prawa pokrewne. Dzieci biorące udział w przykładowym konkursie mają niewątpliwie zdolność prawną, dlatego też powinny być one traktowane jako podmioty praw autorskich do namalowanych przez siebie obrazów.

Natomiast dzieci przed ukończeniem trzynastego roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych (art. 12 KC), w tym nawet ograniczonej (art. 15 KC). Rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi lub udzielenia licencji na korzystanie z utworu nie można z kolei uznać za umowę powszechnie zawieraną w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (art. 14 § 2 KC). Skutkiem podpisania jednej z powyższych umów z zakresu prawa autorskiego przez dziecko w wieku ośmiu czy dziesięciu lat jest jej nieważność (art. 14 § 1 KC).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *