https://airmax.pl/internet/dolnoslaskie/legnica
Archiwa

Jak postępuje komornik. Krop po kroku.

Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

1. Art. 763 k.p.c. dotyczy tylko stron, a więc wierzyciela i dłużnika, a także odnosi się do prokuratora i organizacji społecznych (art. 7 i 8 k.p.c.). W razie wszczęcia egzekucji z urzędu odnosi się również do sądu oraz do organu uprawnionego do żądania wszczęcia egzekucji (§ 36 rozp. w sprawie czynn. komorników).

2. Komornik obowiązany jest do zawiadomienia strony o każdej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i nie była przy niej obecna. Nie ma

jednak tego obowiązku, jeżeli strona nie była zawiadomiona, ale była przy czyn-ności obecna. Obowiązek zawiadomienia strony o dokonanej czynności przez komornika istnieje, jeżeli strona była zawiadomiona o niej, lecz nie była obecna. Przy istnieniu szczególnych przepisów w kwestii zawiadomienia strony o doko-naniu czynności (np. art. 945, 867 § 3, art. 954 k.p.c.), komentowany przepis nie ma zastosowania. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie i doręczone za potwierdzeniem odbioru (§ 26 w sprawie czynn. komorników).

3. Na żądanie strony komornik udziela jej wyjaśnień o stanie sprawy, czyli o stanie postępowania egzekucyjnego. Kodeks nie określa formy udzielania wyjaśnień, czyli może to być nie tylko forma pisemna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *