Archiwa

Art. 783. § 1.

Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności ustali rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości.

§ 2. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

1. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w § 1 Minister Sprawiedliwości ustalił brzmienie klauzuli wykonalności w § 213 pkt 1 regulaminu sądowego w sposób następujący:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19… r. Sąd w poleca i rozkazuje wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały oraz gdy o to prawnie wezwane będą, udzieliły pomocy”. Zachodzi potrzeba oznaczenia zakresu egzekucji, gdy może być ona prowadzona z określonego majątku (art. 778, 787 k.p.c.) lub do wysokości określonego majątku (art. 792 k.p.c.), jeżeli sąd w postępowaniu rozpoznawczym o tym nie zastrzegł (art. 319 k.p.c.).

Jeżeli w tytule egzekucyjnym zobowiązano dłużnika do jednego świadczenia, a w razie nieściągalności lub niewykonania w ustalonym terminie do spełnienia innego, to nadając takiemu tytułowi klauzulę wykonalności sąd nie może nadać jej jednocześnie co do świadczenia głównego i określonego jako ewentualne, lecz tylko co do głównego, a co do ewentualnego dopiero po wykazaniu zaistnienia wskazanych w tytule warunków (postanowienie SN z dnia 18 stycznia 1991 r„ IV CZ 289/90, OSNCP 1993, z. 1 -2, poz. 21).

2. W § 2 art. 783 k.p.c. określono, że klauzulę wykonalności umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. Bardziej szczegółowe uregulowania w tym zakresie zamieszczono w § 211 -219 reg. sąd. Por. także uwagę 1 do art. 781 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *