wytrawne
Archiwa

Art. 798.

Jeżeli dłużnikowi przysługuje wybór między świadczeniami, które ma spełnić, a wyboru jeszcze nie dokonał, komornik, wszczynając egzekucję celem spełnienia tych świadczeń, na wniosek wierzyciela wyznaczy dłużnikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym upływie tego terminu wierzyciel wybierze świadczenie, które ma być spełnione.

1. Komentowany przepis pozostaje w związku z art. 365 k.c. dotyczącym zobowiązań przemiennych (alternatywnych). Istotą tych zobowiązań jest to, że obejmują one dwa lub więcej świadczeń, przy czym spełnienie jednego z nich oznacza już wykonanie całego zobowiązania przez dłużnika. W zobowiązaniu przemiennym istnieje kilka świadczeń, ale tylko jedna wierzytelność. Zaspokojenie jej może nastąpić przez spełnienie jednego ze świadczeń przemiennych, co zwalnia dłużnika od całego zobowiązania.

2. Art. 798 k.p.c. spełnia służebną rolę w stosunku do art. 365 k.c. Pozwala on na sformułowanie tytułu egzekucyjnego w sposób przemienny należący do dłużnika wybór świadczenia może być dokonany przed wszczęciem egzekucji po jej wszczęciu dłużnik może jeszcze dokonać wyboru świadczenia, przy czym komornik wyznaczy dłużnikowi termin do dokonania tego wyboru, zgodnie z wnioskiem wierzyciela złożonym przy wszczęciu egzekucji. Jeżeli dłużnik nie dokonał wyboru świadczenia w wyznaczonym przez komornika terminie, prawo to przechodzi na wierzyciela, który może wskazać świadczenie, jakie chce wyegzekwować.

3. W postępowaniu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd nie bada, czy dłużnik dokonał wyboru świadczenia. Dopiero bowiem przy wszczęciu egzekucji występuje potrzeba zakreślenia terminu tej czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *