Archiwa

Art. 799. § 1.

Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

1. Przeciwko temu samemu dłużnikowi wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji, np. egzekucja z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę itd. Podanie w jednym wniosku kilku sposobów egzekucji jest jednak ograniczone właściwością tego samego organu egzekucyjnego do ich przeprowadzenia. Wierzyciel może we wniosku wskazać jeden sposób egzekucji, ale dotyczący

różnych przedmiotów, np. egzekucja z nieruchomości może obejmować kilka nieruchomości stanowiących własność dłużnika. Organ egzekucyjny nie może kwestionować wskazania przez wierzyciela kilku sposobów egzekucji, a jedynie może zwrócić uwagę wierzycielowi.

2. Komornik, do którego należy przeprowadzenie egzekucji przeciwko jednemu ze współdłużników, powołany jest również do przeprowadzenia egzekucji z tego samego tytułu przeciwko każdemu ze współdłużników, jeżeli czynności egzekucyjne mają być przeprowadzone w okręgu tego samego sądu rejonowego (a nie rewiru). Komornik jest zobowiązany do zawiadomienia o wszczęciu i ukończeniu egzekucji właściwego komornika (§ 8 rozp. w sprawie czynn. komorników).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *