gabloty-na-klucze.pl
Archiwa

Art. 804.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania tytułu wykonawczego pod względem merytorycznym. Jeżeli wtoku egzekucji dłużnik podnosi zarzuty, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie nie istnieje lub jest niewykonalne, to właściwą drogą do ich badania jest wniesienie powództwa przeciwegzeku- cyjnego (art. 840 k.p.c.). Organ egzekucyjny natomiast jest uprawniony do badania tytułu wykonawczego pod względem formalnym, a więc czy jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności, podpis sędziego, pieczęć sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *