chłopak do wynajęcia na wesele
https://magazynkobiecy.pl/ocet-jablkowy-jak-dlugo-pic-co-wiemy-na-ten-temat/
Archiwa

Art. 806.

Komornik powinien na żądanie wierzyciela przyjąć od niego pieniądze lub inne rzeczy przypadające dłużnikowi w związku z egzekucją.

1. Art. 806 k.p.c. ma na celu umożliwienie realizacji tytułu wykonawczego od dłużnika. Dłużnik nie może korzystać z tego przepisu dla przymusowego ściągnięcia od wierzyciela świadczenia wzajemnego. W przepisie tym chodzi o tytuły wykonawcze zobowiązujące dłużnika do spełnienia świadczeń wynikających z umów wzajemnych, które powinny być spełnione jednocześnie (art. 488 § 1 k.c.), co jest zasadniczą cechą zobowiązań wynikających z umów wzajemnych. Oddaje ona istotę umowy wzajemnej, której celem jest najczęściej wykonanie przez strony świadczeń w tym samym czasie, w czym zainteresowane są z reguły obie strony.

Gdy podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy obejmujący świadczenie wzajemne, organ egzekucyjny nie może przystąpić do wszczęcia egzekucji, jeżeli wierzyciel nie wykaże, że spełnił świadczenie wzajemne lub nie złożył komornikowi pieniędzy należnych dłużnikowi.

2. Komornik nie może odmówić przyjęcia od wierzyciela pieniędzy lub innych rzeczy, jeżeli wykaże, że należą się one dłużnikowi w związku z prowadzoną przez niego egzekucją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *