Umowa na pozycjonowanie strony internetowej
Archiwa

Badanie zakresu obowiązków

Dla zastosowania art. 12 ustawy nie wystarcza przy tym sam fakt, że utwór został stworzony przez pracownika w miejscu pracy i w czasie przeznaczonym na jej wy-konywanie. Kreowanie utworu powinno bowiem tutaj wynikać z realizacji zobowiązań wobec pracodawcy, związanych z zatrudnieniem na danym stanowisku w określonych ściśle okolicznościach. W razie np. powierzenia informatykowi pracy przy obsłudze sieci zakładowej w fabryce samochodów nie można twierdzić, iż stworzony przez niego program komputerowy, przeznaczony do korzystania z katalogów bibliotecznych, został wykonany w związku z realizacją obowiązków pracowniczych.

Badanie zakresu obowiązków pracowniczych i ich ewentualnego pokrywania się z opracowywaniem utworu przez pracownika powinno nastąpić dopiero po upewnieniu się, że umowa o pracę nie zawiera odmiennych od ustawowych postanowień. Umowa ta może bowiem np. przewidywać, że prawa majątkowe do utworu, stworzonego przez pracownika, powstają pierwotnie na rzecz pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik działał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, jeżeli miało to tylko miejsce w lokalu pracodawcy w godzinach pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *