Archiwa

Bardzo istotna jest właściwość sądu

Bardzo istotna jest właściwość sądu, do którego wnosi się pozew. W przypadku naruszeń cywilnoprawnych właściwym jest sąd okręgowy. Będzie to sąd zwykły lub sąd gospodarczy. Właściwość sądu gospodarczego występuje w przypadku tzw. spraw gospodarczych, czyli spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami – w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz innych spraw, określonych w art. 479′ § 2 KPC. Sądy gospodarcze są w rzeczywistości odrębnymi wydziałami sądów okręgowych. Sądem cywilnym lub gospodarczym właściwym miejscowo będzie zasadniczo sąd okręgowy, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Postępowania cywilnoprawnego dotyczy poza tym szczególna regulacja odnośnie do kosztów procesowych przy naruszeniach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Chodzi konkretnie o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.12.1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm.). Postanawia ono, iż wpisy od pozwów o ochronę dóbr osobistych oraz o ochronę praw autorskich mają charakter wpisów tymczasowych i mogą być określane w granicach od 30 do 600 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *