Archiwa

Charakter czynności komornika

Inaczej W. Broniewicz: Glosa do postanowienia SN z dnia 19 marca 1969 r., I CZ 106/68, OSPiKA 1970, z. 6, s. 263 oraz glosa do postanowienia SN z dnia 10 listopada 1970 r„ II CZ 139/70, OSPiKA 1971, z. 10, s. 435. Por. także tego autora: W kwestii zarządzeń sądu w postępowaniu cywilnym, NP 1972, s. 11 28). Na przy-kład sąd zarządza wydanie dokumentów, jeżeli wierzyciel nie może ich uzyskać (art. 785 k.p.c.), wykonanie aresztu, zbadanie stanu zdrowia dłużnika, wobec którego miałby być wykonany areszt (art. 1057 § 1 i art. 1058 § 2 k.p.c.). Poza postanowieniami komornik podejmuje czynności egzekucyjne w formie m.in. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (art. 805 § 1 k.p.c.), zarządzenia o otwo-rzeniu mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika (art. 814 § 1 k.p.c.), odebrania rzeczy (art. 1041 k.p.c.), odebrania osoby (art. 1090 k.p.c.).

Czynności egzekucyjne sądu powinny być dokonywane w budynku sądowym, a poza nim tylko wtedy, gdy wymaga tego wyjaśnienie sprawy i charakter czynności (art. 151 k.p.c.). Ten ostatni wypadek z reguły będzie miał miejsce w razie zarządzenia przeprowadzenia dowodu np. z oględzin przedmiotu sprawy. Natomiast czynności egzekucyjne komornika, ze względu na ich charakter, powinny być dokonywane w miejscu dla nich wymaganym, np. przy eksmisji z mieszkania – w mieszkaniu, przy egzekucji odebrania rzeczy – w miejscu, gdzie rzecz się znajduje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *