serwis ekspresów lublin
Archiwa

Co do wideogramów

Co do wideogramów, to dodatkowy problem, jaki się w ich przypadku pojawia, po-lega na trudności w rozgraniczeniu wideogramu jako przedmiotu praw pokrewnych od utworu audiowizualnego, jaki jest z reguły na nim utrwalany. Powstaje bowiem pytanie, czy jest w ogóle z praktycznego punktu widzenia sens w ustanawianiu odrębnej kategorii dóbr niematerialnych, skoro wideogram stanowi jedną z form, w jakiej dzieła au-diowizualne mogą być ujmowane w celu ich późniejszego rozpowszechniania.

Wydaje się, iż pogląd powyższy, ograniczający rolę wideogramów do swego rodzaju środków rejestracji twórczości audiowizualnej, jest zbyt uproszczony. Istotnie, w praktyce wideogramy służą w większości przypadków zapisywaniu poszczególnych utworów, wykorzystujących przedstawienia obrazowe, w tym zwłaszcza filmów fabularnych. Nie oznacza to jednak, iż wideogram to wyłącznie forma utrwalenia tego typu utworów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *