Czasu trwania majątkowych praw autorskich

Czasu trwania majątkowych praw autorskich nie należy mylić z ich spadkobraniem. Są to dwa zupełnie odrębne zagadnienia. Jeśli przed wygaśnięciem tych praw umrze ich wyłączny dysponent, co jest prawie regułą, przechodzą one na spadkobierców uprawnionego podmiotu, którzy mogą dochodzić przyznanej ustawą ochrony. Natomiast po wygaśnięciu praw majątkowych ich spadkobranie jest siłą rzeczy niemożliwe. Do wygaśnięcia praw z upływem czasu ich trwania dojdzie przy tym także wówczas, gdy wcześniej weszły one w skład spadku.

W związku z tym można wyobrazić sobie następujące modelowe sytuacje pod-miotowego przyporządkowania majątkowych praw autorskich w aspekcie ich trwania: podmiot majątkowych praw autorskich (spadkodawca) – następcy prawni podmiotu tych praw (spadkobiercy) albo wyłącznie podmiot praw majątkowych, który w przypadku twórców może być jednocześnie spadkodawcą, ale pochodząca od niego masa spadkowa nie będzie obejmowała praw autorskich, które wcześniej (przed datą otwarcia spadku) już wygasły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>