spawarka mig : Trafilux
Archiwa

Często wskazuje się na specyfikę stosunków

Często wskazuje się na specyfikę stosunków pracowniczych w zestawieniu ze stosunkami cywilnoprawnymi, o czym świadczy choćby powszechnie wyznawana zasada, iż rezultat pracy pracownika powinien przysługiwać pracodawcy, skoro pracownik zobowiązuje się, zgodnie z art. 22 § 1 KP, świadczyć pracę na jego rzecz i pod jego kierownictwem. Dotyczy to w takim samym stopniu tokarza zatrudnionego w hali produkcyjnej, jak i programisty, pracującego w komputerowym biurze projektowym.

Błędem, jaki często jest popełniany przy analizowaniu skutków zastosowania w konkretnych okolicznościach art. 12 ustawy, jest przyjmowanie, iż pracodawca staje się dzięki niemu wyłącznym dysponentem wszystkich majątkowych praw autorskich do danego pracowniczego utworu, a więc że pracownik jest pozbawiany na tej drodze wszelkiego nad nim władztwa odnośnie do jego komercyjnej eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *