poli-tyka pl
Archiwa

Dla uproszczenia

Dlatego też, mimo iż zjawisko to zostanie w toku dalszych wywodów wyodrębnione, jego omówienie zawierać będzie jedynie kwestie dla współautorstwa specyficzne, odmienne od regulacji przypadków tworzenia dzieła przez pojedyncze osoby, czyli działających samodzielnie twórców. Uznać zatem można, iż współtwórcy stanowią szczególną kategorię twórców, wydzieloną ze względu na specjalne uwarunkowania twórczego współdziałania w pracy nad utworem przez kilka osób.

Dla uproszczenia będziemy dalej się posługiwali skrótowo terminem „twórca”. Jeśli nie zajdzie potrzeba wyraźnego eksponowania występowania w danej sytuacji kilku osób fizycznych wspólnie uprawnionych w sposób wyłączny, będzie to oznaczało, że pojęcie to obejmuje swoim zakresem także szczególny przypadek współtwórczości, a więc że „twórcę” należy tłumaczyć również jako „współtwórców”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *