Druga wyodrębniona powyżej kategoria

Druga wyodrębniona powyżej kategoria osobistych praw autorskich, grupująca trzy przypadki (art. 16 pkt 3-5 ustawy), koncentruje się na przedmiotowej stronie zagadnienia, tzn. na uwzględniającym interesy osobiste twórcy jego monopolu w zakresie podejmowania istotnych decyzji odnośnie do korzystania z utworu.

Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku prawo twórcy do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności (art. 16 pkt 4 ustawy). Jest ono jak najbardziej oczywiste, gdyż nikt nie może być zmuszany do rozpowszechniania dzieł swojego autorstwa i należy uszanować osobisty wybór danej osoby, jeśli np. zamierza ona pisać utwory literackie wyłącznie dla własnej satysfakcji, odkładając je do domowego archiwum i nigdzie nie publikując. Natomiast jeżeli twórca na udostępnienie własnych utworów już się zgodzi, do niego należy również decyzja co do tego, w jakim dokładnie momencie to nastąpi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>