Archiwa

Dwa pozostałe osobiste prawa autorskie

Dwa pozostałe osobiste prawa autorskie, związane z obrotem dobrami niemate-rialnymi, posiadają bardzo praktyczne znaczenie i są skonkretyzowane odnośnie do ich przestrzegania w przepisach ustawy Są to prawa:

– 1) do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania (art. 16 pkt 3 ustawy) oraz

– 2) do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (art. 16 pkt 5 ustawy).

Pierwsze z powyższych uprawnień

Pierwsze z powyższych uprawnień określane jest także jako tzw. prawo do inte-gralności utworu. Wynika ono z potrzeby zapewnienia twórcy – autorowi kreatywnej koncepcji danego dzieła, możliwości sprzeciwienia się wszelkim działaniom, które w imię określonych, najczęściej komercyjnych interesów osób trzecich mogłyby doprowadzić do zniekształcenia zamysłu twórczego i tym samym zamierzonej przez autora wartości utworu Oego poziomu artystycznego).

Uprawnienie to może być podnoszone przez twórcę w stosunkach umownych, które mogą być przez niego wypowiedziane, albo od których może on odstąpić, jeżeli mimo wcześniejszych interwencji rozpowszechnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, uzasadniającymi sprzeciw autora (art. 58 ustawy). Niekoniecznych i nieusprawiedliwionych zmian w utworze nie może czynić bez zgody twórcy nawet nabywca całości praw majątkowych do danego dzieła, także w razie wygaśnięcia tych praw (art. 49 ust. 2 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *