Archiwa

Fakultatywne przywołanie świadków

Nie ma potrzeby przywoływania świadków, jeżeli dłużnika nieobecnego zastępuje pełnomocnik. Fakultatywne przywołanie świadków zachodzi na żądanie stron lub według uznania komornika co do czynności egzekucyjnych, przy których dłużnik jest obecny.

3. Świadkiem czynności egzekucyjnej może być każda osoba, która w myśl art. 152 k.p.c. ma wstęp na salę sądową. Zadaniem świadka jest śledzenie przebiegu czynności, by w razie potrzeby mógł złożyć co do tego zeznania.

Kodeks określa obecność świadków w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony, i to na żądanie stron albo według uznania komornika. Jeżeli dłużnik jest nieobecny albo komornik go wydalił, obowiązkiem komornika jest przywołanie jednego lub dwóch świadków, chyba że istnieje obawa, iż wskutek

straty czasu na przywołanie świadków może dojść do udaremnienia egzekucji (art. 812 § 2 k.p.c.).

4. Znaczenie przywołanych osób do czynności egzekucyjnej jako świadków ma swoją wymowę. Osoby te bowiem mogą być świadkami w ewentualnych procesach odszkodowawczych, które w przyszłości mogą być wytoczone, oraz obserwując przebieg czynności egzekucyjnych są w stanie ten przebieg stwierdzićć. Kodeks zezwala na to, by świadkami byli także członkowie rodziny i domownicy dłużnika, a poza tym powinny to być osoby zdolne do postrzegania i komunikowania swych spostrzeżeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *