https://www.swiat-kobiet.pl/tag/jak-usunac-insta/
Archiwa

Inaczej przedstawia się sprawa legitymacji

Inaczej przedstawia się sprawa legitymacji czynnej w przypadku ścigania naruszeń praw majątkowych. W związku bowiem z tym, iż prawa te podlegają dziedziczeniu, po śmierci twórcy lub artysty wykonawcy podmiotami wyłącznie uprawnionymi będą, zgodnie z art. 922 § 1 KC ich spadkobiercy, którzy w razie dokonania naruszenia będą mogli występować do sądu jako poszkodowani. Podobny mechanizm działa w sytuacji, gdy naruszenie prawa majątkowego miało miejsce przed śmiercią uprawnionego twórcy lub artysty wykonawcy. Po stronie poszkodowanego powstaje wówczas roszczenie majątkowe wobec sprawcy, które także przechodzi na jego ustawowych lub testamentowych spadkobierców.

Natomiast odwrotnie niż w przypadku ochrony praw osobistych, przy naruszeniach praw majątkowych znacznie bogatszy jest wykaz osób czynnie legitymowanych w razie roszczeń, dochodzonych za życia podmiotów praw wyłącznych (w grę wchodzą tutaj zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne). Otóż poza bezpośrednio poszkodowanymi z roszczeniami cywilnoprawnymi występować wówczas mogą:

– 1) producent lub wydawca – w przypadku nie ujawnionego twórcy lub artysty wykonawcy (art. 8 ust. 3 i art. 92 ustawy),

– 2) licencjobiorca wyłączny (por. rozdział VI) – pod warunkiem, że umowa licencyjna nie stanowi inaczej i tylko w zakresie objętym jej treścią (art. 67 ust. 4 i art. 92 ustawy),

– 3) organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami po-krewnymi – w odniesieniu do pól eksploatacji, objętych przez nią zbiorowym zarządzaniem (art. 8 ust. 3, art. 92, art. 104 ust. 1, art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *