przepisy kulinarne
Archiwa

Innymi słowy

Innymi słowy, wynika stąd, iż podmiot praw autorskich nie musi koniecznie być bezpośrednio albo pośrednio, np. przez udział w organizowaniu procesu twórczego, zaangażowany w powstanie utworu, ale że może nim zostać każda osoba, której zależy na wejściu w posiadanie majątkowych praw autorskich do danego utworu, np. przedsiębiorstwo państwowe produkujące kable zakupuje prawa od autora pracy pla-stycznej, która wykorzystywana jest w związku z reklamowaniem towarów tego przedsiębiorstwa, chcąc w ten sposób uzyskać większą swobodę w dysponowaniu użytecznym dla niego utworem.

Sytuacje, w których wyłączność dysponowania majątkowymi prawami autorskimi wynika z zawartej umowy cywilnoprawnej lub spadkobrania, omówione zostaną w innym miejscu (por. rozdział VI).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *