gabloty
Archiwa

Istotne zagadnienie

Biorąc jednak pod uwagę, iż w omawianej sytuacji uprawnienie przysługujące pracodawcy ma charakter jednorazowego przywileju (prawa pierwszeństwa publikacji nie należy mylić z majątkowym prawem autorskim do opublikowania danego utworu, które zakłada możliwość wielokrotnego wprowadzania jego egzemplarzy do obrotu) zastanawiać się można, czy w ogóle zachodzi w świetle art. 14 ustawy nabycie majątkowych praw przez pracodawcę, którego uprawnienie należałoby oceniać raczej jako posiadające charakter licencyjny, z tym że byłaby to szczególnego rodzaju licencja ustawowa.

Istotne zagadnienie stanowi poza tym forma umowy o pracę, w której pracownik i pracodawca decydują o zakresie przysługujących im uprawnień do pracowniczego utworu. Ogólne przepisy prawa pracy nie wymagają do skuteczności zawarcia umowy o pracę, aby nastąpiło ono na piśmie (por. art. 29 KP). Zawiązanie stosunku pracy może nastąpić nawet w sposób dorozumiany, a pracodawca powinien jedynie wówczas po-twierdzić pracownikowi fakt zawarcia umowy w niezbędnym zakresie na piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *