master kebab grójecka
Archiwa

Jeszcze mniej uwagi niż w unormowaniu praw

Jeszcze mniej uwagi niż w unormowaniu praw wykonawczych poświęca ustawodawca pozostałym osobistym prawom pokrewnym, które nie zostały w ogóle odrębnie w ustawie wspomniane. Nie należy wyciągać stąd zbyt pochopnych wniosków i uważać, iż producentom fonogramów lub wideogramów, organizacjom radiowym i telewizyjnym oraz wydawcom żadne prawa osobiste nie przysługują.

Podczas jednak gdy osobiste prawa do artystycznych wykonań chronione są na podobnych zasadach, jak osobiste prawa autorskie, o czym świadczy odesłanie w art. 92 ustawy do jej art. 78, regulującego tę ochronę, dobra osobiste dysponentów praw do fonogramów, wideogramów, nadań oraz wydań chronione są wyłącznie na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego (por. art. 101 ustawy oraz art. 23 i art. 24 KC w zw. z art. 43 KC).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *