Archiwa

Jeżeli chodzi natomiast o zasygnalizowane

Jeżeli chodzi natomiast o zasygnalizowane na wstępie odrębne uprawnienia twórcy o osobistym charakterze, nie mieszczące się w podstawowym dla problematyki autorskich praw osobistych wyliczeniu z art. 16 ustawy, to dwa z nich związane są z dysponowaniem oryginalnymi egzemplarzami danego utworu. Są to konkretnie uprawnienia do żądania przez twórcę:

– 1) odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego w razie powzięcia przez właściciela tego egzemplarza decyzji o jego zniszczeniu (art. 32 ust. 2 ustawy) oraz

– 2) udostępnienia oryginału utworu przez jego nabywcę – w takim zakr esie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego (art. 52 ust. 3 ustawy). Poza tym na osobną uwagę zasługuje uprawnienie z art. 56 ustawy, polegające na możliwości odstąpienia przez twórcę od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na swoje istotne interesy twórcze. Co prawda uprawnienie to nie posiada stricte osobistego charakteru, ale nie sposób zaprzeczyć, że istotne interesy twórcze mogą doznać uszczerbku nie tylko w sferze praw majątkowych, ale równie dobrze praw osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *