Archiwa

Majątkowe prawa autorskie trwają co najmniej 70 lat

Majątkowe prawa autorskie trwają co najmniej 70 lat. Czas ich faktycznej egzysten-cji zależy od momentu zajścia określonych okoliczności, wyznaczających początek biegu 70-letniego okresu monopolu osób wyłącznie uprawnionych.

Nie da się dokładnie stwierdzić, jaki jest maksymalny czas funkcjonowania majątkowych praw autorskich. Zależy on od tego, jak długi jest okres między momentem powstania praw a momentem, który wyznacza początek przewidzianego przez ustawę 70-letniego okresu ich trwania. Tym końcowym momentem może być śmierć twórcy (współtwórcy) albo pierwsze rozpowszechnienie utworu. Okres ten może trwać zarówno kilka dni, jak i kilkadziesiąt lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *