kotwy do drzwi producent
Archiwa

Moment ten zasługuje jednak na podkreślenie

Innymi słowy, udział to uprawnienia przysługujące współtwórcy, stanowiące odpowiednik uprawnień płynących z majątkowych praw autorskich do utworu współautorskiego. Ułamkowy charakter wspólności tych praw powoduje także to, iż swoimi udziałami współtwórcy mogą swobodnie rozporządzać. Jest to zagadnienie z zakresu obrotu majątkowymi prawami autorskimi (por. rozdział VI).

Moment ten zasługuje jednak na podkreślenie w tym miejscu o tyle, iż odnośnie do wspólnych praw majątkowych do całego utworu współtwórcy takiej swobody nie posiadają. Wręcz przeciwnie. Do wykonywania praw autorskich do całości utworu, czego przejawem jest również rozporządzanie tymi prawami, potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. Wyjątek stanowi dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do całości utworu, do którego uprawniony jest każdy ze współtwórców, którzy mogą w tym przypadku działać na własną rękę, bez czekania na zgodę pozostałych współautorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *