tymoteusz puchacz
Archiwa

Nabycie praw do utworu

W części ustawy, poświęconej stosunkom umownym w zakresie prawa autorskiego, znajduje się zapis, zgodnie z którym umowy rozporządzające prawami majątkowymi po-winny być pod rygorem nieważności zawierane w formie pisemnej (art. 53 ustawy). Umowa o pracę, w której decyduje się o rozdziale praw majątkowych do utworu między pracownika i pracodawcę, jest niewątpliwie umową rozporządzającą, dlatego też po-winna być, jak się wydaje, zawierana na piśmie.

Nabycie praw do utworu przez pracodawcę na podstawie art. 12 ustawy ma także ograniczony zakres czasowy. Otóż prawa w momencie stworzenia utworu powstają pierwotnie na rzecz pracownika. Dopiero wtedy, gdy pracodawca przyjmie utwór, następuje nabycie przez niego majątkowych praw autorskich. Od momentu opracowania utworu do jego przyjęcia przez pracodawcę może upłynąć nawet więcej niż pół roku (por. art. 13 ustawy), przy czym nawet po nabyciu praw majątkowych przez pracodawcę mogą one w określonych okolicznościach „powrócić” do pracownika (por. art. 12 ust. 2 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *