Archiwa

Nadania programów radiowych i telewizyjnych

Prawa pokrewne do nadań generują podobne problemy dotyczące styku z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, jak to jest w przypadku praw do fonogramów i wideogramów.

Treść przepisów, poświęconych prawom pokrewnym do nadań, może mianowicie wprowadzić w błąd, sugerując, iż obiektem ochrony nie są nadania, czyli emisje od-powiednio radiowe lub telewizyjne określonych programów, ale te właśnie programy, będące w gruncie rzeczy przedmiotem nadań, a nie praw pokrewnych do nich. Ustawodawca miał bowiem na uwadze przy wprowadzaniu tej nowej kategorii praw wyłącznych specyfikę wynikającą z charakterystycznej dla radia i telewizji formy rozpowszechniania utworów i artystycznych wykonań w postaci nadawania, zasługującą-jego zdaniem – na szczególną ochronę na zasadach wyodrębnionego dobra niematerialnego. Podobnie jak w przypadku fonogramów i wideogramów chronioną uprzedmiotowioną wartością jest więc tutaj wykorzystany przez podmiot uprawniony odpowiedni zakres eksploatacji innych przedmiotów praw wyłącznych (autorskich lub pokrewnych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *