druk katalogów DL
Archiwa

Nadzór autorski

Ustawa doprecyzowuje praktyczne zastosowanie nadzoru autorskiego przy okazji regulowania stosunków umownych w zakresie prawa autorskiego (por. art. 60). Trudniej natomiast wyobrazić sobie ściganie naruszeń tego prawa osobistego w oparciu o ogólny art. 78 ustawy (por. rozdział V), wykraczający poza sferę kontraktową. Nadzór właściwy jest bowiem raczej dla legalnej eksploatacji utworu, zakładającej co najmniej dorozumiane przyzwolenie osoby wyłącznie uprawnionej. Mimo to, zauważyć należy, iż każdy, kto chce pozyskać cudzy utwór, powinien zwrócić się do jego twórcy z prośbą o zgodę na określone korzystanie z niego oraz w razie potrzeby umożliwić ewentualne przeprowadzenie nadzoru autorskiego, ale jest to, niestety, tylko postulat, nie realizowany często w praktyce.

Nadzór autorski występuje przede wszystkim w stosunku do utworów, opracowy-wanych w postaci różnego rodzaju projektów, co dotyczy np. dziel plastycznych i ar-chitektonicznych, których realizacja w ostatecznej wersji wymaga, dla zachowania wierności z koncepcjami autora, jego bieżącej uwagi w celu umożliwienia mu dokonania interwencji, prostującej określone utrwalenie utworu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *