Archiwa

Należy jednak w tym miejscu mocno podkreślić

Otóż jako zasadę przyjmuje się, że do wykonywania tych praw oraz ścigania wy-mierzonych w nie naruszeń upoważnieni są ustawowi spadkobiercy zmarłego twórcy, tzn. jego małżonek, a w jego braku – osoby blisko z twórcą spokrewnione (por. art. 78 ust. 2 i 3 ustawy).

Należy jednak w tym miejscu mocno podkreślić, iż spadkobiercy ci nie nabywają należnych twórcy praw osobistych. Ustawodawca wprowadził bowiem taką konstrukcję w tym celu, aby ze względu na faktyczny brak podmiotu wyłącznie uprawnionego, a więc tym samym możliwości przeciwdziałania przez niego dokonywanym naruszeniom, autorskie prawa osobiste uzyskały realną ochronę z inicjatywy osób, które ich respektowaniem, wobec łączących je ze zmarłym twórcą więzów rodzinnych, powinny być żywotnie zainteresowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *