wiata śmietnikowa
barierki u11a
Archiwa

Naruszenie przez komornika omawianego zakazu stanowi podstawę skargi na czynności komornika.

Art. 811.

W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Milicję Obywatelską oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu właściwego komendanta i w asyście wyznaczonego organu wojskowego lub organu Milicji Obywatelskiej.

1. Przez budynki wojskowe należy rozumieć budynki i pomieszczenia zajmowane przez jednostki (instytucje, zakłady) wojskowe albo pozostające pod zarządem organów wojskowych, jeżeli wstęp do tych budynków jest dozwolony tylko za okazaniem przepustki. Okrętami wojennymi są okręty lub inne jednostki pływające Marynarki Wojennej lub Wojsk Ochrony Pogranicza (§ 1 pkt 1 lit. a i b zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych – M.P. Nr 22, poz. 104). Natomiast budynkami zajmowanymi przez Policję są budynki lub pomieszczenia zajmowane przez Policję, Urząd Ochrony Państwa lub Straż Graniczną (§ 7 ust. 1 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1992 r. w sprawie udzielenia pomocy bądź asysty organom egzekucyjnym przez organy Policji, Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej – M.P. Nr 36, poz. 268).

2. Przed dokonaniem czynności w obrębie budynków wojskowych, zajmowanych przez Policję oraz na statkach organ egzekucyjny powinien zwrócić się do komendanta (dowódcy) o wyznaczenie asysty. W razie odmowy udzielenia asysty organ egzekucyjny może zwrócić się do organu przełożonego w celu spowodowania przeprowadzenia czynności egzekucyjnych w obrębie budynków wojskowych, policyjnych lub na statkach. Wyznaczenie asysty dla dokonania powyższych czynności jest niezbędne, inaczej organ egzekucyjny nie może przeprowadzić czynności egzekucyjnych, bo nie zostanie dopuszczony do ich wykonania.

3. Organ egzekucyjny powinien odnotować w protokole zwrócenie się do komendanta (dowódcy) o asystę oraz o wyznaczenie asysty (§ 44 rozp. w sprawie czynn. komorników).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *