Archiwa

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH JAKO PRAW WYŁĄCZNYCH

W odróżnieniu od innych sfer regulacji statusu praw autorskich i praw pokrewnych jako praw wyłącznych (por. rozdziały II-IV), ochrona tych praw w ramach ustawy unormowana została na wspólnych zasadach.

Poza tym poświęcone jej w ustawie przepisy (co stanowi drugą widoczną różnicę w zestawieniu z ustawowym statusem podmiotu, przedmiotu i treści powyższych praw własności intelektualnej, mającym wyraźnie odrębny charakter) stanowią niewielki tylko fragment systemu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, na który składają się przede wszystkim regulacje ogólne. Poza bowiem szczególnymi zasadami ochrony, zawartymi w ustawie (por. jej Rozdziały 8,9 i 14), odpowiedzialność sprawców naruszeń i procedura ochronna ukształtowane są w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych w odesłaniu do powszechnych aktów prawa cywilnego i karnego, tzn. Kodeksów: cywilnego, karnego, postępowania cywilnego i postępowania karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *