pomoc dla zadłużonych
Archiwa

Ochrona z tytułu obu powyższych praw

Z kolei prawa pokrewne do wydań naukowych lub krytycznych przysługują pod-miotom, które po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do danego utworu przy-gotowali jego wydanie naukowe lub krytyczne, nie będące utworem. Na prawa te składają się prawo do rozporządzania tego rodzaju wydaniami i korzystania z nich w zakresie pól ekspoatacji, wymienionych w art. 50 pkt 1-3 oraz pkt 8 i 9 ustawy przez okres 30 lat od daty publikacji (por. art. 992 ustawy oznaczenie pól eksploatacji zostanie po wejściu w życie ich nowej regulacji odpowiednio zmienione).

Ochrona z tytułu obu powyższych praw obejmuje odpowiednio utwoiy i teksty, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną z tytułu prawa autorskiego (por. art. 993 ustawy).

Wprowadzenie ww. praw pokrewnych spowoduje, iż podmioty zainteresowane korzystaniem z powyższych wydań będą zmuszone zawierać odpowiednie umowy z wydawcami, którym prawa te z mocy ustawy będą przysługiwały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *