Archiwa

Odnośnie do niewielkich rozgłośni

Odnośnie do niewielkich rozgłośni czy stacji o lokalnym zasięgu działania wystarczająca może okazać się jednak nie wymagająca zbyt rozwiniętej struktury forma prowadzenia działalności gospodarczej, w tym jednoosobowe przedsiębiorstwo wpisane do gminnej ewidencji.

Pojęcie „organizacja”, użyte w tekście ustawy, ma bowiem na celu podkreślenie nie tyle wystę-powania zrzeszeniowego, a więc zakładającego współpracę wielu osób podmiotu, co raczej zwrócenie uwagi na konieczność wypracowania przez ten podmiot specjalistycznego aparatu organizacyjnego, dzięki któremu będzie on w stanie sprostać złożonemu zadaniu produkowania i nadawania programów radiowych lub telewizyjnych.

Z reguły wątpliwości praktycznych nie budzi kwestia ustalenia, kto jest podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu majątkowych praw pokrewnych do pierwszych wydań bądź wydań naukowych lub krytycznych, czyli kto ma w tym przypadku status wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *