Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie
Archiwa

Okoliczności rewizji

Istotne jest to, że komornik ma dokonywać czynności w kolejności wskazanej w komentowanym przepisie. Jednakże czynności te ma uzasadniać cel egzekucji. Oznacza to, że najpierw komornik powinien wezwać dłużnika do wydania rzeczy, które w egzekucji mają mu być odebrane, lub do zaspokojenia egzekwowanego roszczenia. Dopiero w razie nieuczynienia zadość wezwaniu, gdy do tego komornik nie zastaje dłużnika ani jego domowników, zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Do czynności otwarcia mieszkania, pomieszczeń i schowków mogą być potrzebni specjaliści, np. ślusarze, których komornik może wezwać do udzielenia mu pomocy. Przy nieobecności dłużnika i jego domowników, jeżeli zachodzi potrzeba otwarcia lokalu oraz innych pomieszczeń i schowków, komornik może dokonać tych czynności tylko w obecności funkcjonariuszy Policji albo administratora lub dozorcy domu. Po zakończeniu czynności komornik powinien zabezpieczyć pomieszczenie przez jego zamknięcie, a w razie potrzeby także przez naklejenie na drzwiach kartki ze swoją pieczęcią (§ 52 rozp. w sprawie czynn. komorników).

2. W art. 814 § 1 jest mowa o „mieszkaniu”, „pomieszczeniach” oraz „schowkach” dłużnika. Pojęcie „mieszkanie” należy rozumieć szeroko będą do niego należały nie tylko lokale mieszkalne, ale także lokale użytkowe, dalej nie tylko stałe mieszkanie dłużnika, ale też wynajęte dla czasowego pobytu. Natomiast „pomieszczenia” są to na ogół lokale użytkowe. „Schowki” zaś oznaczają wszelkie możliwe miejsca należące do dłużnika, w których mógł on ukryć egzekwowane ruchomości, pieniądze i dokumenty. Przeszukanie schowków znajdujących się w lokalu innej osoby jest dopuszczalne, jeśli osoba trzecia przyznała, że schowki te należą do dłużnika.

3. Rewizja osobista dłużnika (przeszukanie odzieży, którą dłużnik ma na sobie) wchodzi w rachubę, gdy przeszukanie mieszkania, pomieszczeń lub schowków nie dało wyniku, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *