Selsey
Archiwa

Po pierwsze, katalogi wyodrębnionych zakresów

Po pierwsze, katalogi wyodrębnionych zakresów korzystania z przedmiotów praw pokrewnych są generalnie mniej liczne niż w przypadku utworów. Po drugie zaś, kon-sekwencją takiego zawężenia jest niewystępowanie odpowiedników części autorsko- prawnych pól eksploatacji w sferze majątkowego władztwa wyłącznych dysponentów artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów oraz nadań (dotyczy to zakresów wprowadzania do pamięci komputera oraz wystawiania i wyświetlania istotnemu zawężeniu w stosunku do pól eksploatacji utworów uległ także wykaz pól eksploatacji wydań naukowych lub krytycznych – por. art. 992 ustawy).

Ponadto, jeżeli chodzi o artystyczne wykonania, to zakres ich eksploatacji w postaci publicznego odtwarzania obejmuje jedynie publiczne odtwarzanie dokonywane za pomocą egzemplarzy nie wprowadzonych do obrotu. Podobnie jest w przypadku wyłącznego uprawnienia do nadawania artystycznych wykonań, które ogranicza się do nadawania dokonywanego za pomocą egzemplarzy nie wprowadzonych do obrotu albo w ogóle bez posługiwania się egzemplarzem artystycznego wykonania, tzn. nadawania artystycznego wykonania na żywo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *