http://domoweinspiracje.com.pl/czy-szeflera-drzewkowata-sprawdzi-sie-jako-ozdoba-salonu/
Archiwa

Podczas gdy w przypadku praw autorskich

Podczas gdy w przypadku praw autorskich i wykonawczych zasadą jest posiadanie wyłącznych uprawnień przez osoby fizyczne (twórców lub artystów wykonawców), z tytułu pozostałych praw pokrewnych, tzn. praw do fonogramów lub wideogramów, praw oraz nowych praw wydawniczych do nadań z reguły podmiotami wyłącznie uprawnionymi są nie osoby fizyczne, ale osoby prawne. Wynika to ze złożonego, wymagającego dużych nakładów finansowych procesu powstawania przedmiotów tych praw.

Nie jest wykluczone, aby podmiotami pozostałych poza wykonawczymi praw po-krewnych były osoby fizyczne. Sytuacja taka występuje niejednokrotnie w praktyce, zwłaszcza odnośnie do producentów fonogramów lub wideogramów, prowadzących na zasadzie wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej nieduże przed-siębiorstwa. Nawet jednak w przypadku tego typu przedsiębiorców ogólnie spotykaną tendencją jest zmiana formy prowadzonej działalności na bardziej dostosowaną do produkcji na większą skalę, co w rzeczywistości najczęściej oznacza przekształcenie w spółkę z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *