Podmioty mające taką legitymację

Podmioty mające taką legitymację rozdzielić można na dwie grupy, w zależności od tego, czy roszczenia dochodzone są za życia, czy też już po śmierci wyłącznie uprawnionego (jeżeli jest on osobą fizyczną). Na podział ten nakłada się zróżnicowanie, wynikające z klasyfikacji dochodzonych roszczeń na związane z naruszeniem praw osobistych lub praw majątkowych.

W przypadku praw osobistych, chronionych za życia twórcy lub artysty wykonawcy, z żądaniem ochrony wystąpić może przede wszystkim sam poszkodowany, w razie zaś jego nieujawnienia- odpowiednio producent lub wydawca dzieła, z którym prawa osobiste są związane (por. art. 8 ust. 3 i art. 92 ustawy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>