Archiwa

Postępowanie zabezpieczające

Tytułami takimi są postanowienia wydane w postępowaniu nieprocesowym w sprawach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu, np. postanowienia sądu opiekuńczego (art. 570 k.p.c.), postanowienia dotyczące zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza (art. 635 i 637 § 2 k.p.c.) natomiast w postępowaniu procesowym – wyroki, w których zasądzono alimenty (art. 1085 k.p.c.) w postępowaniu zabezpieczającym – postanowienia dotyczące alimentów (art. 753 § 1 i art. 754 k.p.c.), tytuły wykonawcze obejmujące grzywny, kary pieniężne, opłaty sądowe i koszty postępowania, które dołączane są do polecenia wszczęcia egzekucji wydanego przez sąd lub prokuratora. Komornik obowiązany jest w tych sprawach przeprowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia dochodów i stanu majątkowego dłużnika. Jeżeli jestto uzasadnione okolicznościami sprawy, komornik powinien wystąpić również do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku (§ 1 ust. 2 i §4 rozp. Min. Spraw, z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania – Dz.U. Nr 77, poz. 339) prawomocne postanowienia komornika o ukaraniu grzywną podlegają wykonaniu bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności (art. 762 § 4 k.p.c.), wykonanie ich następuje z urzędu.

3. Organem uprawnionym do żądania wszczęcia egzekucji z urzędu, działającym nie na rzecz wierzyciela, np. wydającym polecenie wszczęcia egzekucji w celu ściągnięcia kar pieniężnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *