https://bestpartner.pl
Archiwa

Powyższe uwagi dotyczyły twórcy

Dotyczy to zarówno anonimowości wynikającej z przyczyn obiektywnych, wiążącej się z brakiem informacji na temat autorstwa danego utworu, np. ze względu na odległy czas powstania dzieła, jak i nieujawniania autorstwa z woli samego twórcy. To bowiem, iż twórca nie życzy sobie firmowania swoim nazwiskiem konkretnego utworu, nie oznacza jeszcze, że rezygnuje z partycypowania w zyskach związanych z jego rynkową eksploatacją.

Powyższe uwagi dotyczyły twórcy, który ma status podmiotu praw autorskich, sprawującego niepodzielnie władztwo nad określonym utworem. Tymczasem twórca może dysponować uprawnieniami majątkowymi z tytułu wykreowania konkretnego dzieła także wówczas, gdy majątkowe prawa autorskie do niego przyznane są z mocy ustawy innej osobie (por. pkt 1.3 niniejszego rozdziału).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *