Orotox
Archiwa

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie opisowej nazwy „osób w sposób twórczy przy-czyniających się do powstania artystycznego wykonania”. Nasuwa ono skojarzenie, iż chodzi w tym przypadku z reguły o osoby pełniące drugorzędną rolę przy kreowaniu branego pod uwagę wykonania, raczej nie głównych autorów rozpatrywanego wydarzenia artystycznego, a jeżeli już, to działających przy równorzędnej w stosunku do własnego zaangażowania współpracy innych artystów.

Z kolei użycie słowa „twórczy” nie powinno dziwić o tyle, iż po pierwsze nie należy zapominać, że artystyczne wykonania mają za przedmiot nie co innego, tylko utwory (może więc chodzić o osoby, których wkład w powstanie wykonania odnosi się do interpretowania albo co najmniej oddawania atmosfery twórczej warstwy pre-zentowanego dzieła – przedmiotu praw autorskich), po drugie zaś, co już raz podkreślono, proces ekspresji artystycznej jest również, podobnie jak kreowanie utworów, działaniem twórczym, gdyż jego efektem jest powstawanie nowych, nie istniejących wcześniej walorów estetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *