Archiwa

Pozostałe podmioty majątkowych praw autorskich – wzmianka

Wśród pozostałych podmiotów majątkowych praw autorskich na szczególną uwagę, z racji ich wyraźnego wskazania w ustawie, zasługują wydawcy dzieł zbiorowych, takich jak encyklopedie czy czasopisma oraz producenci zbiorowych utworów (por. art. 11 ustawy).

Przy zatrudnianiu twórcy przez producenta lub wydawcę na podstawie umowy o pracę dopuszczalne jest stosowanie ogólnego uregulowania art. 12 ustawy. Producenci i wydawcy są wyłącznie uprawnieni z tytułu praw autorskich do pewnej całości, którą stanowi wydawniczy utwór zbiorowy. Natomiast nie są oni z mocy ustawy pierwotnie uprawnionymi podmiotami praw autorskich do części tych utworów, mających samodzielne znaczenie, a więc dzieł będących odrębnymi utworami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *