Airmax internet opinie
Archiwa

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Prawa autorskie i prawa pokrewne mogą być najogólniej podzielone na dwie za-sadnicze grupy: prawa osobiste i prawa majątkowe. Pierwsze z nich zostały potraktowane przez ustawodawcę dosyć enigmatycznie, co wynika z faktu, iż nie odgrywają większej roli w obrocie rynkowym. Decydują one przede wszystkim o zaspokojeniu potrzeb i ambicji osoby bezpośrednio zaangażowanej w powstanie danego dobra (twórcy, artysty wykonawcy), która ma dzięki nim możliwość istnienia w świadomości odbiorców rozpowszechnianego przedmiotu ochrony i wpływania na sposób korzystania z niego.

W dalszej części niniejszego rozdziału prawa autorskie i prawa pokrewne zostaną scharakteryzowane według powyższego podziału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *