Prawa autorskie i prawa pokrewne

Prawa autorskie i prawa pokrewne mogą być najogólniej podzielone na dwie za-sadnicze grupy: prawa osobiste i prawa majątkowe. Pierwsze z nich zostały potraktowane przez ustawodawcę dosyć enigmatycznie, co wynika z faktu, iż nie odgrywają większej roli w obrocie rynkowym. Decydują one przede wszystkim o zaspokojeniu potrzeb i ambicji osoby bezpośrednio zaangażowanej w powstanie danego dobra (twórcy, artysty wykonawcy), która ma dzięki nim możliwość istnienia w świadomości odbiorców rozpowszechnianego przedmiotu ochrony i wpływania na sposób korzystania z niego.

W dalszej części niniejszego rozdziału prawa autorskie i prawa pokrewne zostaną scharakteryzowane według powyższego podziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>