Archiwa

Prawa majątkowe

To, że określone prawa autorskie są prawami majątkowymi, oznacza, iż wchodzą one w skład majątku dysponującego nimi podmiotu, czyli pewnej wyodrębnionej masy majątkowej, np. przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym w rozumieniu art. 551 KC, masy spadkowej itp. W ramach majątku, autorskie prawa majątkowe tworzą składnik aktywny, czyli stanowią mienie jako inne oprócz własności prawa majątkowe (por. art. 44 KC). Będąc elementami mienia autorskie prawa majątkowe dzielą losy innych praw majątkowych, np. w związku ze spadkobraniem, zbyciem lub likwidacją przedsiębiorstwa.

Majątkowe prawa autorskie mogą bowiem wchodzić w skład majątku przedsię-biorców. Nie stanowią wówczas przedmiotu działalności gospodarczej, ale pozostają w związku z jej prowadzeniem, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa służą realizacji określonych zadań gospodarczych. Co prawda, art. 551 KC nie wymienia wyraźnie wśród składników niematerialnych przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym majątkowych praw autorskich. Wynika to jednak z faktu, iż kodeksowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa jako zorganizowanej masy majątkowej ma charakter jedynie przykładowy, na co wskazuje użyty w nim zwrot „w szczególności”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *