https://ck-mag.pl/kim-jest-karolina-bacia-wiek-wzrost-maz-instagram/
www.gost-r.pl/
Archiwa

Przyjęcie jest o tyle ważne

Wymogiem, od którego zależy nabycie praw, jest w myśl art. 12 ustawy przyjęcie utworu przez pracodawcę. Przyjęcie to ma w praktyce charakter dorozumiany, po-legający na milczącym zaakceptowaniu dzieła, dostarczonego przez pracownika – bez zgłaszania zastrzeżeń co do jego wykonania. Może być ono jednak także wyraźne, np. występować w postaci oświadczenia, w którym pracodawca stwierdza jednoznacznie przyjęcie określonego utworu.

Przyjęcie jest o tyle ważne, iż od jego momentu liczone jest nabycie praw autorskich przez pracodawcę. Jeżeli więc naruszenie praw autorskich nastąpi po tym momencie, podmiotem uprawnionym do dochodzenia z tego tytułu ochrony będzie pracodawca. W interesie zatrudniającego leży, aby informować twórcę-pracownika o przyjęciu jego dzieła. Jeśli bowiem formalność ta zostanie zaniechana, czyli praco-dawca zdecyduje się na przyjęcie utworu w jego dorozumianej formie, domniemywa się, iż przyjęcie nastąpiło po upływie sześciu miesięcy od dostarczenia dzieła (por. art. 13 ustawy), a więc dopiero od tej chwili pracodawca będzie mógł zostać uznany za podmiot majątkowych praw autorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *