https://wysokieszpilki.pl/to-ona-pomaga-rodzinom-znajdujacym-sie-w-trudnej-sytuacji-kim-jest-martyna-kupczyk/
Archiwa

Przyldad VI:

Jeszcze szerszy kontekst posiada kwestia ustalenia podmiotu praw autorskich w przypadku prac plastycznych, opracowywanych przez studentów uczelni artystycznych, np. prac dyplomowych. Po ich wykonaniu i wykorzystaniu w procesie dydaktycznym powstaje pytanie, kto jest z ich tytułu wyłącznie uprawniony: 1) student, który jest bezpośrednio zaangażowany w ich tworzenie czy też 2) szkoła, stanowiąca samodzielny podmiot prawa, odpowiedzialna za proces kształcenia i zatrudniająca odpowiedzialnych za nauczanie pedagogów, którzy w sztukach plastycznych mają duże możliwości wpływania na zdobywane przez uczniów umiejętności i kierunek ich indywidualnych zainteresowań.

Mimo bezsprzecznych zasług kadry pedagogicznej w zakresie kształcenia adeptów sztuk pla-stycznych, jak również kierowania pracą studentów nad poszczególnymi dziełami nie można uznać profesora akademickiego za współtwórcę w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym podmiot praw autorskich. Prace plastyczne wykonywane są bowiem w całości przez ucznia, który jest za ich twórczy efekt oceniany, pedagog zaś nie wnosi w powstanie utworu plastycznego wkładu twórczego, pełniąc rolę krytyka, konsultanta i recenzenta, którego uwagami student się sugeruje, podejmując jednak ostatecznie sam decyzje co do sposobu utrwalenia swojej pracy i nadania jej takiego a nie innego wyrazu artystycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *