Kancelaria Ultimatum - właściciel adwokat Paweł Olszewski - niezależnie opinie klientów oraz reportaż śledczy Polsatu na temat Ultimatum i ich działalności.
Archiwa

Rodzaje wykonywanych egzekucji

2. Zasadą jest, że czynności egzekucyjne dokonywane są przez komorników, natomiast sąd jako organ egzekucyjny wykonuje czynności w wypadkach wyra-źnie w kodeksie przewidzianych są to: a) postępowanie w wypadku zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną (art. 773 k.p.c.), b) egzekucja wykonania czynności, którą także może wykonać inna osoba (art. 1049 k.p.c.), c) egzekucja wykonania czynności, której nie może wykonać inna osoba (art. 1050 k.p.c.), d) egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela (art. 1051 k.p.c.), e) ustanawianie zarządu przy egzekucji z nieruchomości (art. 931 k.p.c.) i nadzór nad zarządcą (art. 935-941 k.p.c.), stwierdzanie skutków niewykonania warunków licytacyjnych przez nabywcę nieruchomości (art. 969 k.p.c.), wykonywanie nadzoru w toku licytacji (art. 972 k.p.c.), wykonywanie wszystkich czynności egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości od chwili zamknięcia przetargu, f) wykonywanie czynności podejmowanych przy egzekucji z nieruchomości, w tym także ze statków morskich wpisanych do rejestru (art. 1014 k.p.c.), przy egzekucji z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004-1013 k.p.c.), g) przy egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066-1071 k.p.c.), h) wyjawienie majątku (art. 913-920 k.p.c.), i) ustanowienie zarządcy (kuratora) lub nakazanie sprzedaży zajętych praw (art. 908 k.p.c.), j) wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089-1095 k.p.c.), k) ustanawianie kuratora (art. 802, 818, 909, 928 k.p.c.), I) podejmowanie czynności przewidzianych w art. 807, 821, 852 § 2, art. 960 k.p.c.

Z zestawienia czynności egzekucyjnych podejmowanych przez sąd jako organ egzekucyjny daje się zauważyć, że sądowi zostały przekazane czynności o poważniejszym ciężarze gatunkowym, bardziej skomplikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *