protect-vehicle.eu
komornik polkowice
Archiwa

Roszczenie nie ma charakteru majątkowego

Wpis ten pobiera sąd, gdy działa jako organ egzekucyjny lub jako sąd egzekucyjny, np. od wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, od skargi na czynności komornika, jeżeli roszczenie nie ma charakteru majątkowego (§ 49 i 52 rozp. Min. Spraw, z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych – Dz.U. Nr 46, poz. 210), oraz komornik, np. za dokonanie sprzedaży ruchomości lub prawa majątkowego (art. 865, 866, 867 i 908 k.p.c.), za opróżnienie lokalu (§16 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 pkt 1 rozp. w sprawie taksy za czynn. komorników).

Sądowi działającemu jako organ egzekucyjny lub jako sąd egzekucyjny nie wolno podjąć żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata sądowa (art. 16 ustawy o kosztach sądowych w spra-wach cywilnych). Podobnie też komornik nie może podjąć czynności, dopóki strona wnosząca o podjęcie czynności egzekucyjnej, zobowiązana do wpłacenia zaliczki na pokryccie opłat, ryczałtu kancelaryjnego lub wydatków związanych z tą czynnością, nie wpłaci jej (§ 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozp. w sprawie taksy za czynn. komorników).

Opłaty kancelaryjne natomiast pobiera się za określone czynności sądu (art. 38 i 39 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Nie stanowią jednak one składników kosztów postępowania egzekucyjnego ze względu na ich charakter. Wśród czynności, za które pobiera się opłaty kancelaryjne, znaj-duje się nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności, doręczenie stronie – na jej wniosek – odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *