https://testujnet.pl/speedtest
Archiwa

Strony stosunku pracy

Strony stosunku pracy mają dużą swobodę w regulowaniu swoich wzajemnych relacji. Co prawda pracownik ma słabszą pozycję i trudniej mu przez to wpływać na modyfikowanie niekorzystnej dla niego zasady z art. 12 ust. 1 ustawy. Jeśli przy pod-pisywaniu umowy o pracę strony nic nie postanowią w kwestii przynależności majątkowych praw autorskich do pracowniczego utworu, to istnieje jeszcze możliwość jej uzupełnienia, a właściwie zmiany w terminie późniejszym, np. przez zgodne przyjęcie dodatkowej klauzuli umownej w tym przedmiocie.

W praktyce rzadko zdarza się, aby kwestia praw autorskich była w stosunkach pra-cowniczych wyraźnie, wyczeipująco regulowana. W każdym razie twórcy będący pra-cownikami powinni zdawać sobie sprawę, że milcząca formuła umowy o pracę nie jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Nie od razu trzeba przy tym dokonywać zwrotu o sto osiemdziesiąt stopni i skłaniać pracodawcę do całkowitego wyrzeczenia się nabywanych przez niego z mocy ustawy praw autorskich. Między dwoma skrajnymi rozwiązaniami (całość praw majątkowych do utworu albo po stronie pracodawcy, albo po stronie twórcy-pracownika) istnieje bowiem cała gama sytuacji pośrednich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *