Świadomość tego

Zazwyczaj nie ma problemów z ustaleniem, kto jest twórcą określonego dzieła – kto je fizycznie stworzył. Czasami jednak są z tym pewne trudności, które wynikać mogą z woli samego twórcy, nie życzącego sobie ujawniania swojego autorstwa albo z innych przyczyn, zarówno natury subiektywnej (np. jeśli kilka osób rości sobie pretensje do tego samego utworu), jak i stanowiących efekt obiektywnych okoliczności (np. przy braku jakichkolwiek informacji na temat autorstwa utworu, jeśli twórca nie jest znany z imienia i nazwiska).

Świadomość tego, kto jest twórcą określonego utworu, jest bardzo ważna z pra-ktycznego punktu widzenia, ponieważ przy chęci korzystania z chronionego prawem autorskim dzieła konieczne jest przestrzeganie praw przysługujących twórcy (osobistych, np. w zakresie oznaczenia utworu nazwiskiem jego autora oraz majątkowych, w przypadku któiych chodzi przede wszystkim o wypłatę osobie uprawnionej odpo-wiedniego wynagrodzenia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>