https://magazyndom.pl/oceanarium-kolobrzeg-genialna-atrakcja-turystyczna/
Archiwa

Świadomość tego

Zazwyczaj nie ma problemów z ustaleniem, kto jest twórcą określonego dzieła – kto je fizycznie stworzył. Czasami jednak są z tym pewne trudności, które wynikać mogą z woli samego twórcy, nie życzącego sobie ujawniania swojego autorstwa albo z innych przyczyn, zarówno natury subiektywnej (np. jeśli kilka osób rości sobie pretensje do tego samego utworu), jak i stanowiących efekt obiektywnych okoliczności (np. przy braku jakichkolwiek informacji na temat autorstwa utworu, jeśli twórca nie jest znany z imienia i nazwiska).

Świadomość tego, kto jest twórcą określonego utworu, jest bardzo ważna z pra-ktycznego punktu widzenia, ponieważ przy chęci korzystania z chronionego prawem autorskim dzieła konieczne jest przestrzeganie praw przysługujących twórcy (osobistych, np. w zakresie oznaczenia utworu nazwiskiem jego autora oraz majątkowych, w przypadku któiych chodzi przede wszystkim o wypłatę osobie uprawnionej odpo-wiedniego wynagrodzenia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *